ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง แผนการเรียนห้องเรียนปกติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

**โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2562 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และประเภทนักเรียนทั่วไป สอบจัดแผนการเรียนและสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 แล้วนั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศแผนการเรียนห้องเรียนปกติ ดังนี้

ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
1.ให้ผู้สอบคัดเลือกได้มารายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. มามอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
3. หากไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด หรือเอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายนี้ถือว่าสละสิทธิ์

**แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *