ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2562

**โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด**

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนปกติชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือกโดยเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อยดังไฟล์แนบ

ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้ 
1.ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1-135 มารายงานตัววันที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 09.00 -16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
2. มามอบตัววันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ 
3. หากไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัวตามวันเวลาที่โรงเรียนกำหนด หรือเอกสารการมอบตัวไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายนี้ถือว่าสละสิทธิ์ 
4. กรณีมีผู้สอบคัดเลือกได้และสละสิทธิ์โรงเรียนจะประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับที่ 136 เป็นต้นไป ให้ครบตามจำนวนผู้สละสิทธิ์พร้อมมามอบตัวในวัน เวลา และสถานที่ตามที่โรงเรียนจะกำหนดต่อไป

**แต่งกายชุดนักเรียนถูกระเบียบ**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *