ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องปกติ ปีการศึกษา 2562

***โปรดอ่านประกาศของโรงเรียนโดยละเอียด และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ปฏิบัติดังนี้

1.ประเภทในเขตพื้นที่บริการ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1-215 มารายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
2.ประเภทนักเรียนทั่วไป ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1-144 มารายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
3.ประเภทเงื่อนไขพิเศษ ให้ผู้สอบคัดเลือกได้ ลำดับที่ 1 มารายงานตัว วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น.
ณ หอประชุมน้ำเงินชมพูโรงเรียนอุตรดิตถ์
4.นักเรียนตาม ข้อ 1-3 มามอบตัววันที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์

**หากไม่มารายงานตัว หรือไม่มามอบตัว ตามวันเวลาที่กำหนด หรือเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้องตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนโรงเรียนอุตดิตถ์

6.กรณีที่มีผู้สละสิทธิ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์จะประกาศเรียกผู้สอบได้ประเภทนักเรียนทั่วไป ลำดับที่ 145 เป็นต้นไป ให้ครบตามจำนวนผู้สละสิทธิ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *