กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบภาคการศึกษา 17

คนเก่งของเรา

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษออนไลน์ รอบภาคการศึกษา 17 #TEOC5 #EOLSystem #2019TEOC5 ของบริษัทอิงลิชออนไลน์ จำกัด มีผลการแข่งขันดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับ 1 ทีม TC
ด.ช. คงกระพัน ดอนท้วม และ ด.ช. รชต คณิตปัญญาเจริญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1

รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม KS
ด.ญ. ศิรกาญจน์ ดีมา และ ด.ญ. กชพร เหล็กคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
อันดับที่ 4 ทีม TU
นายธนศิษฐ์ สุขเสริมศาล และ น.ส. ปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1

อันดับที่ 6 ทีม Hakuna Matata
นายบวรทัต เกิดส่ง และ น.ส. ณัฐณิขา ทักทอนพงษ์
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ภาพ/ข่าว: เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น