🏆คว้า 3 รางวัล ระดับชาติ (ภาคเหนือ)🥇 การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คนเก่งของเรา

📣👏 เด็ดสุด… เด็กอุด’ดิตถ์👦🧒
🏆คว้า 3 รางวัล ระดับชาติ (ภาคเหนือ)🥇
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับชาติ (ภาคเหนือ) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
🗓วันที่ 21-22 ธันวาคม พ.ศ. 2562
📍ณ โรงเรียนสวรรคอนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


—– ผลการแข่งขัน —–
🏆เหรียญทอง ชนะเลิศ
📌การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
▶️1. เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์
.
🏆เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
📌การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
▶️1. นายอัยยะภัทร ขอบเขต
.
🏆เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
📌การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
▶️1. นายกันณวัฒน์ จันรุน
.
🥇เหรียญทอง อันดับที่ 4
📌การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
▶️1. นายบวรทัต เกิดส่ง
▶️2. นายสรเชษฐ์ มีปา
▶️3. นางสาวสิรภัทร บัตรมาก
.
🥇เหรียญทอง อันดับที่ 7
📌การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
▶️1. เด็กชายคงกระพัน ดอนท้วม
▶️2. เด็กชายสุทธินันท์ เกิดใหญ่
.
🥇เหรียญทอง อันดับที่ 7
📌การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
▶️1. เด็กชายทัตต์ดนัย บุญเอม
▶️2. เด็กชายพิสิษฐ์ ทรกัณฑ์
.
🥇เหรียญทอง อันดับที่ 7
📌การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3
▶️1. เด็กชายกิตตินันท์ ท้าวอาศา
.
🥇เหรียญทอง อันดับที่ 26
📌การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
▶️1. นายจิราธิป เพ็งแสงทอง
.
🥈เหรียญเงิน อันดับที่ 9
📌การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
▶️1. เด็กชายฐานพัฒน์ สุขเสริมศาล
▶️2. เด็กชายธีร์พัฒน์ ก้อนอาทร
▶️3. เด็กหญิงพัทธญา บุญนิล
.
📌ติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ได้ที่ : https://www.facebook.com/UTDMath/
.
ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น