📣📣กิจกรรมจิตอาสา “เราทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”📣📣

กิจกรรม นศท. กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๑.๐๐ น. รด.จิตอาสา นศท. ชั้นปีที่ ๑ จำนวน ๕๐ นาย ทำกิจกรรมจิตอาสา “เราทำ ความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันนักศึกษา วิชาทหาร ด้วยการร่วมกับทุกภาคส่วนทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อแสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของนักศึกษาวิชาทหาร ณ แหล่งประวัติศาสตร์เวียงเจ้าเงาะ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร สถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น