คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

🎉โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง 3 ท่าน เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ดังนี้🎉
1.นายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแสงสงคราม “อุดรคณารักษ์อุปถัมป์”
2.นายวีระพนธ์ คำดี ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนครชุมพิทยารัชมังคลาภิเษก
3.ว่าที่ ร.ต.จิรเชษฐ์ จันทร์สุภาเสน ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวังโพรงพิทยาคม

 

ใส่ความเห็น

Top