คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

การสอบวัดสมรรถนะทางวิชาการและการวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ระดับ ม.ต้น) ประจำปีการศึกษา 2562 และการคัดเลือกนักเรียนทุน พสวท. นักเรียนโครงการห้องเรียน พสวท. (สู่ความเป็นเลิศ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
📌สมัครได้ที่ : http://dpst63.ipst.ac.th/IPST
🗓ระยะเวลารับสมัคร : 1 ต.ค. 62 – 8 พ.ย. 62
📍กำหนดสอบ : 14 ธ.ค. 62

 

ใส่ความเห็น

Top