คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนอุตรดิตถ์

ขอแสดงความยินดีกับครูโรงเรียนอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับนายสุธีร์ สัตยาภรณ์
ข้าราชการครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเกียรติบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น(พสน.ดีเด่น ประจำปี 2562) จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุมศิลาอาสน์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top