คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

วันนี้ 13 มีนาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร อาจารย์โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้ประชุมเพื่อร่างความร่วมมือทางวิชาการ ในการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม

สำหรับนักเรียนระดับมัธยมปลาย ม4 – ม6 ที่มีความประสงค์จะเรียนต่อหลังจบมัธยมปลายในสาขาทางด้านวิศวกรรม ซึ่งจะมีการทำความร่วมมือกันในปลายเดือนมีนาคมนี้ และจะเปิดให้มีการเรียนการสอนใน ปีการศึกษา 2562 ซึ่งในการเรียนการสอนจะใช้อาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นผู้สอนทั้งหมด

ใส่ความเห็น

Top