📣ประกาศผลการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561📣

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนและผู้ปกครองสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ที่
http://sgs6.bopp-obec.info/sgss/security/signin.aspx
จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

งานจัดทำ GPA
กลุ่มบริหารวิชาการ
โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น