ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น (Intensive English Program : IEP) ปีการศึกษา 2562

สมัครเรียน 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าห้องเรียนพิเศษด้านภาษาอังกฤษอย่างเข้ม (Intensive English Program : IEP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 และสอบคัดเลือก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 นั้น โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังแนบ

***ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ 1 – 25 มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์ และปฏิบัติตามแนบท้ายประกาศอย่างเคร่งครัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น