โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ คนเก่งของเรา

วันที่ 18-20 กันยายน 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ภาคเหนือ ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก ผลการแข่งขันดังนี้

1.การประกวดร้องเพลง ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น
ผู้แข่งขัน: นายสมศักดิ์ ศักดิ์พิบูลย์ชัย ชั้น ม.3/3
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น
รางวัลที่ได้ : เหรียญเงิน 74.33

2. การประกวดร้องเพลง ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย
ผู้แข่งขัน: นางสาวนรษา ปราบสมรชัย ชั้น ม.6/7
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวเขมภิมา ชาญวิกรัย
รางวัลที่ได้ : เหรียญทอง 89.00

3. การประกวดร้องเพลง ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น
ผู้แข่งขัน: นายภาณุพงษ์ คำคุ้ม ม.3/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางธัญญารัตน์ พรหมแก้วต่อ
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง 86.33

4.การประกวดร้องเพลง ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย
ผู้แข่งขัน: นางสาวพัชรีพร ชัชวาลย์ ม.5/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางเตือน พิมพ์จันทร์
รางวัลที่ได้: เหรียญทอง 83.67

5.การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น
ผู้แข่งขัน: เด็กหญิงอัญมณี พฤติวงกุลชัย ม.1/2
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางเตือน พิมพ์จันทร์
รางวัลที่ได้: เหรียญเงิน 77.00

6.การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย
ผู้แข่งขัน: นางสาวปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์ ม.6/1
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางวันเพ็ญ ห่อทอง
รางวัลที่ได้ เหรียญทอง 85.66

7.การประกวดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย
ผู้แข่งขัน: นายชัยพร รินจ่อ ม.6/9
ครูผู้ฝึกซ้อม : นางสาวสฐาปรานี เพ็งปั้น
รางวัลที่ได้: เหรียญทอง 84.16

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *