ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)

สมัครเรียน 2562

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ รับจำนวน 36 คน และสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 ไปแล้วนั้น

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562 ดังนี้

1. ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จำนวน 30 คน

2. ประเภทห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จำนวน 36 คน

ผลการสอบคัดเลือกโดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

#โปรดอ่านท้ายประกาศโดยละเอียดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

***ให้นักเรียนที่สอบคัดเลือกได้และผู้ปกครองปฏิบัติดังนี้
1.ผู้ที่สอบได้คะแนนลำดับ 1-14 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์
2. ผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนลำดับที่ 1-36 ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มารายงานตัว วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น