คุณอยู่ที่นี่

“เรือจ้าง วางพาย 2562”


วันที่ 14 กันยายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย คณะครูผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์ คุณครูปกรณ์ ทารัตน์คุณครูสุจิตรา รอดทองดี คุณครูอุ่นเรือน เสือน้อย และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงาน “เรือจ้าง วางพาย 62” งานเกษียณอายุราชการของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top