พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัลต่างๆ

คนเก่งของเรา

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายวีระพนธ์ คำดี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้
📣รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี

🏆รางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ (สาขาวิชาคณิตศาสตร์)
▶️ได้รับสิทธิ์เป็นตัวแทนนำเสนอภาคภาษาอังกฤษ (English Presentation) ระดับประเทศ
เบื้องหน้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
▶️ผู้นำเสนอผลงาน :
1. นางสาวสิรภัทร บัตรมาก
2. นายสรเชษฐ์ มีปา
3. นายรัชภัทร เศรษฐธรกุล
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
▶️ครูที่ปรึกษา :
นายนาวี ศักดาเดช
นายมานพ ขันเอีย

🥇รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 (สาขาวิชาคอมพิวเตอร์)
▶️ผู้นำเสนอผลงาน :
1. นายนิธิพล เพ็ญธิสาร
2. นายวชิรดิตถ์ สีนาค
3. นายสิรวิชญ์ ภูริสัตย์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
▶️ครูที่ปรึกษา :
นายวงกต จุลรังสี
นางดวงกมล อภิเดช
▶️ครูที่ปรึกษาพิเศษ :
นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา

🥉รางวัลเหรียญทองแดง (สาขาวิชาเคมี)
▶️ผู้นำเสนอผลงาน :
1. นางสาวชนาภัทร เกิดส่ง
2. นายธนนันท์ วรรณทอง
3. นายวชิรวิทย์ ผาสีกาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
▶️ครูที่ปรึกษา :
นางสุดใจ มีจันทร์
นางอรชร จันทร์ผ่อง

📣โล่ประกาศเกียรติคุณ รางวัลด้านวิชาการ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
▶️1. เด็กหญิงจิรัชญา พรหมพันธ์ใจ
▶️2. เด็กชายชัยภัทร มิ่งขวัญ
▶️3. เด็กชายชลกันต์ บัตรมาก

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *