พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คนเก่งของเรา

รายการที่ 1 : การสอบแข่งขันวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษ ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ “NAKHONSAWAN S-M-E Contest” ปีการศึกษา 2561 ในวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2562

ผลการแข่งขัน มีดังนี้
1.เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์ (ปัจจุบันศึกษาต่อระดับชั้น ม. 3 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรและเงินรางวัล 8,000 บาท
2.เด็กหญิงณิชา บุญแสง ม.3/1 ระดับเหรียญทองแดง
3.เด็กชายรชต คณิตปัญญาเจริญ ม.3/1 ระดับเหรียญทองแดง
4.นางสาวณัฐณิชา ทักทอนพงษ์ ม.5/1 ระดับเหรียญทองแดง
5.นายบวรทัต เกิดส่ง ม.5/1 ระดับเหรียญทองแดง

รายการที่ 2 กิจกรรมการแข่งขันโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ภายใต้โครงการสร้างเสริมศักยภาพในการเป็นพลเมืองอาเซียนและการเตรียมเข้าสู่การเป็นพลเมืองโลกอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด Thailand 4.0 and Global Citizenship รอบกลุ่มจังหวัด วันที่ 1-5 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียน กำแพงเพชรพิทยาคม จังหวัดกำแพงเพชร

ผลการแข่งขัน มีดังนี้
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
1.นางสาวปรีย์นายิกา ทองศรีจันทร์ ม.6/1
2.นางสาวสิรภัทร บัตรมาก ม.5/1
3.นายบวรทัต เกิดส่ง ม.5/1
ประเภทห้องเรียนปกติ ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
1.นายวัฒนพงศ์ มโนรัตน์ ชั้น ม. 6/7
2. นางสาววริสรา สีว่าง ชั้น ม. 6/7
3. นายศิรสิทธิ์ นุชโพธิ์ ชั้น ม. 6/10

โดยกลุ่มนักเรียนที่ร่วมแข่งประเภทห้องเรียนปกติ ได้ผ่านเข้าสู่ระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ในวันที่ 21-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง ได้รางวัลระดับเหรียญทองแดง

ครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อม ได้แก่
1.Evan James Furgurson
2.ครูนิตยา แก้วทองมา
3.ครูรัศมินทร์ พุทธอินทรา
4.ครูกันต์กมล วราสุนันท์

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น