กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

วีดีทัศน์

17-18 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 17 สิงหาคม 2562 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 8.00-16.30 น. ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอุตรดิตถ์ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกของผู้เรียนที่มีต่อภาษาอังกฤษ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกใช้ภาษาอย่างเต็มที่ในสถานการณ์จริงนอกห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนเกิดความมั่นใจ สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาพ/ข่าว : เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ติดตามข่าวสารและอัพเดทกิจกรรมของกลุ่มสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศได้ที่เพจ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ 0-5541-1104 โทรสาร 0-5541-4074 E-mail school@utd.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ Uttaradit School 15 Injaimee Rd, Tha-it, Mueng,Uttaradit 53000

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น