ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คนเก่งของเรา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ ของงานเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. แข่งขันกิจกรรม “Drone STEM การพัฒนาทักษะควบคุมอากาศยานไร้คนขับร่วมกับการเรียนรู้แบบบ STEM” ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับรางวัลพิเศษ
เป็นเครื่องบินโดรน DJI TELLO EDU
   1. เด็กชายคณิน น้อยศิริ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   2. เด็กชายศุภวิช รัฐธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   3. เด็กชายภูมิภัทร อินมูล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
   4. เด็กชายเปี่ยมโชค พร้อมมิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ครูผู้ควบคุมทีม นายวิทยา อยู่แจ่ม


2. แข่งขันเขียนโปรแกรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรม iCode Programming Contest 2019 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทีมที่ 1 Let me out ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 1. นายจักรพงษ์ อินทรมินทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นายธนภูมิ สารี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. นายรัชชานนท์ ขำโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ทีมที่ 2 NYCE ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 1. นายพีรดนย์ บูรณะถาวร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นางสาวปุณณมา มาสุด นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. นางสาวฐิติมนต์ สุริยศักดิ์ภูบดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ควบคุม นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์


3. การแข่งขันหุ่นยนต์มหาวิทยาลัยนเรศวร ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยนเรศวร
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อม โล่รางวัล
 1. นายเฉลิมศักดิ์ ปานเอี่ยม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นายบารมี ทรงวิชา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 3. นายเชาว์วัศ ทองหาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ควบคุม  นางสาวชนกนาถ นมะภัทร 


4. งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
1. กิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมภาษาซี ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 1. นายณัฐพัชร์ บัวคำโคตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นายณัฐนันท์ ทองเชิด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ควบคุมทีม นางนุสลา รัฐธรรม 
2.กิจกรรมการแข่งทักษะ URU Network Champion ด้านสายสัญญาณเครือข่าย (Cabling 2019)
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล 800 บาท
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน
 1. นายณัฐภัทร สุขสำราญ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 2. นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ครูผู้ควบคุมทีม  นายเกียรติชัย แสนศรี , นายเลิศสุวัฒน์ ทองก้อนศิลา

3. การประกวด Sticker Line ภายใต้หัวข้อ “ดาราศาสตร์”
ทีมที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
 1. นายธีระพัฒน์ เชื้อจินดา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นางสาวสิริยากร พรามบุตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ควบคุมทีม นายกิตติพงษ์ สว่างทิตย์ 
ทีมที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท
 1. นายพฤหัส มณีกาญจน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 2. นายวงศธร การุณประชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้ควบคุมทีม นายวิทยา อยู่แจ่ม

ภาพ/ข่าว งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *