ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)

สมัครเรียน 2562

ประกาศโรงเรียนอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2562)

ตามที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 72 คน สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2562 นั้น

โรงเรียนอุตรดิตถ์จึงประกาศรายชื่อนักเรียนผู้สอบคัดเลือกเรียงตามลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย ดังนี้

***ขอให้นักเรียนที่สอบได้ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 72 
มารายงานตัว วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. -16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 3 และปฏิบัติตามเอกสารแนบท้ายประกาศ อย่างเคร่งครัด (แต่งกายชุดนักเรียน) นักเรียนและผู้ปกครองต้องมารายงานตัวพร้อมกัน ***

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น