🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดภาพยนต์สั้นทางสิ่งแวดล้อม🎉

คนเก่งของเรา

วันที่ 18 สิงหาคม 2562 งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์นำนักเรียนเข้าร่วมประกวดภาพยนต์สั้นทางสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “ชีวิตฉันผูกพันกับธรรมชาติ” (Conneting People to Nature : I’m with Nature) และการประกวดภาพถ่ายทางสิ่งแวดล้อม เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พื้นที่ทุ่งกะโล่ โดยมีนักเรียนเข้าประกวดและได้รับรางวัลดังนี้
📹การประกวดภาพยนต์สั้นทางสอ่งแวดล้อม🌿
🎯ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🥇🥇รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,500 บาท
เรื่อง ถึงเวลาเปลี่ยน : Change จากทีม Back to Nature
เด็กชายศุภวิช รัฐธรรม
เด็กชายวิศวินท์ เขาดี
เด็กชายวงศธร หิรัญงาม
ม.3/3

🎯ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 1,000 บาท
เรื่อง Memory of tree จากทีม Fund เฟื่อง
นายภูมิไท ศิริสมบูรณ์ ม.5/10
นางสาวกัญญภัค แก้วใจ ม.5/7
นายณฤทธิ์ อาณาเขตต์ ม.5/6

รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร
เรื่อง รุ่นสู่รุ่น จากทีมนอนน้อยแต่นอนนะ
นายจักรธร สุขโชติ ม.5/7
นายจุลพงษ์ ภู่ระหงษ์ ม.5/7
นายกฤษณ์ศิธัช ฐิติโภคา ม.5/2

📷การประกวดภาพถ่ายทางสิ่งแวดล้อม🌿
🥉🥉รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเิงนรางวัล 500 บาท
ชื่อภาพ “บวชป่า” จากนางสาวกัญญภัค แก้วใจ ม.5/7

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น