แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาและคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพการศึกษา ดาว์นโหลด

เนื่องจากการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถ์ ทั้งการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อให้การดำเนินงานที่ต้องประเมินมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งชี้ และเกณฑ์พิจารณาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพจึงแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการดำเนินการประกันคุณภาพของการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์ดังนี้ เอกสารตามรายละเอียดแนบ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น