ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คนเก่งของเรา

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ การแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 7 ( 7th TMC – Thailand Mathematics Contest) ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รางวัลเหรียญเงิน
1. นายอัยยภัทร ขอบเขต ม.6/1
2. เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.3/1

รางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กชายกนกไผท กาวี ม.2/1
2. เด็กชายธนโชติ นิลพานิช ม.2/1
3. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต ม.2/1
4. นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ม.4/1
5. นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล ม.6/1

รางวัลชมเชย
1. เด็กชายนราวิช บุญเกิด ม.2/1
2. เด็กชายก้องภพ วันแก้ว ม.2/1
3. เด็กหญิงณิชา บุญแสง ม.3/1

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ณ สนามสอบโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

รางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.3/1

รางวัลชมเชย
1. นายชัยชนะ จังติยานนท์ ม.4/1
2. นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว ม.4/1

โครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 4 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายกันณวัฒน์ จันรุน ม.6/1 รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การแข่งขัน A – Math ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายทัตตดนัย บุญเอม ม.3/2 เหรียญทอง (ลำดับที่ 6 จาก 222)

การแข่งขัน A – Math ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายจิราธิป เพ็งแสงทอง ม.4/1 เหรียญทอง (ลำดับที่ 6 จาก 196)
2. นายณัชพล ดีมี ม.4/2 เหรียญทอง (ลำดับที่ 16 จาก 196)

การแข่งขัน SuDoKu ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กหญิงอธิชา บุญเกต ม.3/1 เหรียญทอง (ลำดับที่ 13 จาก 189)

การแข่งขัน SuDoKu ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นางสาวอรชพร บุญเกต ม.6/1 เหรียญทองแดง (ลำดับที่ 53 จาก 147)

การแข่งขันเอแม็ทและซูโดกุ รายการ”แม็กซ์พลอยส์ ทริปเปิ้ลเกม ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 5” วันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก

การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายณัชพล ดีมี ม.4/2 เหรียญรางวัล ลำดับที่ 7 จาก 180 ทีม
2. นายจิราธิป เพ็งแสงทอง ม.4/1 ลำดับที่ 35 จาก 180 ทีม
3. นายพิริยะพงศ์ อุดนัน ม.4/2 ลำดับที่ 45 จาก 180 ทีม
4. นายพีรพล เพ็ญธิสาร ม.4/2 ลำดับที่ 57 จาก 180 ทีม
5. นางสาวณัฐชา บุตรวงค์ ม.4/2 ลำดับที่ 66 จาก 180 ทีม

การแข่งขันเอแม็ท เกมต่อเลขคำนวณ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายธนทรัพย์ เอ็บมูล และเด็กชายรชต คณิตปัญญาเจริญ ม.3/1 ลำดับที่ 20 จาก 164 ทีม
2. เด็กชายทัตต์ดนัย บุญเอม ม.3/2 และเด็กชายพิสิษฐ์ ทรกัณฑ์ ม.3/1 ลำดับที่ 40 จาก 164 ทีม
3. เด็กชายจิรโชติ หลาวเพ็ชร และเด็กชายพัฒนชัย เสวตบรรเจิด ม.1/2 ลำดับที่ 77 จาก 164 ทีม

การแข่งขัน SuDoKu ระดับมัธยมศึกษา
1. นางสาวอรชพร บุญเกตุ ม.6/1 ลำดับที่ 11 จาก 196 ทีม
2. เด็กหญิงอธิชา บุญเกตุ ม.3/1 ลำดับที่ 38 จาก 196 ทีม
3. เด็กหญิงนัชชา นราพินิจ ม.2/2 ลำดับที่ 51 จาก 196 ทีม
4. เด็กชายปฐพี เจริญศิลป์ ม.1/2 ลำดับที่ 51 จาก 196 ทีม
5. เด็กหญิงกชกร พ่วงบางโพ ม.1/2 ลำดับที่ 105 จาก 196 ทีม

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครั้งที่ 30 “สิงหาคม เดือนแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์” วันที่ 18-20 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1. เด็กชายธนโชติ นิลพานิช ม.2/1 และเด็กชายโภไคย โภคาทรัพย์ ม.3/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 (ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
2. เด็กหญิงพิมพ์แพรวา พุทธรักษ์ขิต ม.2/1 และเด็กหญิงพัทธญา บุญนิล ม.3/1 เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 13 จาก 68 ทีม

การแข่งขันตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
1. นายโชคชัย ชูพานิชสกุล และนายอัยยภัทร ขอบเขต ม.6/1 รางวัลชนะเลิศ (ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)
2. นายบวรทัต เกิดส่ง และนายสรเชษฐ์ มีปา ม.5/1 เข้าร่วมการแข่งขัน ได้ลำดับที่ 16 จาก 85 ทีม

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *