ดร.บัญชร จันทร์ดา มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล “โครงการจัดการแข่งขันประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นและประกวดวาดภาพระบายสี ตามแนวคิดโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562”

คนเก่งของเรา

16 สิงหาคม 2562 ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ ดร.บัญชร จันทร์ดา เป็นเกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล บริเวณหน้าเสาธงโรงเรียนอุตรดิตถ์ ให้แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด “โครงการจัดการแข่งขันประกวดสื่อภาพยนตร์สั้นและประกวดวาดภาพระบายสี ตามแนวคิดโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562” เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสร้างสรรค์ผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรูปแบบภาพยนตร์สั้นและการวาดภาพระบายสี อันเป็นการปลุกจิตสํานึกให้มีทัศนคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต

ผลการประกวดวาดภาพระบายสี ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
ชนะเลิศอันดับ 1 : นส.ศิลป์ศุภา ตันคำ ม.3/3 เงินสด 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 : ดช.พีรวิชญ์ มั่นเจ็ก ม.1/5 เงินสด 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับ 2 : ดญ.สุรภา ทองศรีจันทร์ ม.3/8 เงินสด 300 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *