ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร’62

กิจกรรม นศท.

ประกาศจากสถานศึกษาวิชาทหารโรงเรียนอุตรดิตถ์
ประชาสัมพันธ์ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่จะศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
ที่ประสงค์จะเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร’62
เตรียมตัวให้พร้อมในช่วงปิดเทอมดังนี้

1.เตรียมตัวด้านสมรรถภาพร่างกายตามตาราง(pointing down)
2.เตรียมขนาดร่างกายตามตาราง(pointing down)
3.เตรียมสำเนาปพ.1
4.เตรียมสำเนาทะเบียนบ้าน
(ตนเอง+บิดา+มารดา)

หมายเหตุ : ข้อ1-4 เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยเวลาในการเตรียมตัวล่วงหน้า..และมักพบปัญหาอยู่เสมอ และหลักฐานอื่นๆจะแจ้งอีกครั้งในช่วงเปิดภาคเรียน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น