ASEAN DAY 2019 @ UTTARADIT SCHOOL

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

“One Vision, One Identity, One Community”

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งในงานมีกิจกรรมการแต่งกายประเทศในอาเซียน ในการนี้คณะครูทุกกุล่มสาระได้แต่งการชุดประจำชาติของ 10 ประเทศในอาเซียน และมีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศในอาเซียน ซึ่งมีนักเรียนให้ความสนใจ ร่วมตอบคำถามเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมพลศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์และทีมนักเรียนประชาสัมพันธ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น