การประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ คนเก่งของเรา วีดีทัศน์

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง Corrupt Society
(เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

จัดทำโดย
1.นายปวิชญา โพธิ์งาม ม.5/7
2.นายปรัชญา นากอง ม.5/7
3.นายเนติภูมิ สอนถา ม.5/7
4.นายศิริวัฒน์ แก้วก่า ม.5/7
5. นายอรรถชัย ปล้องสา ม.5/7

 

 

การประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต
ปีการศึกษา 2562

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง เงินห้อง
(เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

จัดทำโดย
1.นายจักรธร สุขโชติ ม.5/7
2.นางสาวกัญญาภัค แก้วใจ ม.5/7
3.นายณฤทธิ์ อาณาเขตต์ ม.5/6
4.นายภูมิไท ศิริสมบูรณ์ ม.5/10
5.นายชลันธร ขำฉา ม.4/5

 

 

การประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต
ปีการศึกษา 2562

รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง คนดีไม่โกง คนโกงไม่ดี
(เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

จัดทำโดย
1.นายธนพงษ์ กิ่งเส็ง ม.6/2
2.นายสาธิต เเก้วพวงใหม่ ม.6/5
3.นางสาวพิมพ์ลดา พัทดิพันธ์ปรีดา ม.6/5
4.นางสาวไอศวรรย์ กันเงิน ม.6/5
5.นายอัครพิจิตร ส่งมณี ม.6/9 

การประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต
ปีการศึกษา 2562
รางวัล ชมเชย เรื่อง Corruption boy
(เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร)

จัดทำโดย
1.นายวัฒนพงศ์ มโนรัตน์ ม.6/7
2.นายปุณณัตถ์ โสภณวิศาล ม.6/7
3.นายพัทธพล พลเขต ม.6/7
4.นางสาวพรทิพย์ บุญมี ม.6/7
5.นางสาวนรษา ปราบสมรชัย ม.6/7ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *