คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > อบรม/สัมนา > นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer)

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Gifted Computer)

วันที่ 3 – 4 สิงหาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) และโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 54 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะสำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก โดยมีคณะครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ควบคุมดูแล

ภาพ/ข่าว : กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) , เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top