คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > คนเก่งของเรา > ขอแสดงความยินดีกับ นายพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในโอกาสสำเร็จหลักสูตร THAILAND PGA Q-SCHOOL GOLF INSTRUCTOR

ขอแสดงความยินดีกับ นายพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในโอกาสสำเร็จหลักสูตร THAILAND PGA Q-SCHOOL GOLF INSTRUCTOR

โรงเรียนอุตรดิตถ์ขอแสดงความยินดีกับ นายพลพิพัฒน์ ผโลศิลป์ นักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ในโอกาสสำเร็จหลักสูตร THAILAND PGA Q-SCHOOL GOLF INSTRUCTOR โดยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย โดยพิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตร Thailand PGA Q-School ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจากคุณเมธี สุทัศน์ ณ อยุธยา นายกสมาคมฯ และคุณป้อมเพ็ชร สารพุทธิ อุปนายกสมาคมฯ มาเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จหลักสูตร Thailand PGA Q-School ในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

Top