คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > อบรม/สัมนา > นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล

 วันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม พานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 4/2 5/1 และ 5/2 เข้าร่วมโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมประกอบด้วย ศึกษาเรื่องสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล การดำน้ำดูปะการัง เยี่ยมชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศร เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเต่าทะเลสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top