” เทศกาลทานาบาตะ ” 2019

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น ชั้น ม.4/11 ม.5/10 และม.6/10 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเทศกาลวันทานาบาตะ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีกิจกรรมย่อยดังต่อไปนี้
1. กิจกรรมให้ความรู้เสียงตามสาย
2. กิจกรรมการให้ความรู้หน้าเสาธง
3. กิจกรรมการแสดงและนำเสนอเทศกาลฉลองดวงดาว “ทานาบาตะ” ณ ห้องประชุมอาคาร 3
4. กิจกรรมเขียนคำอธิษฐาน โดยเชิญชวนนักเรียนและผู้สนใจ จัดกิจกรรมบริเวณหน้าห้องธนาคารโรงเรียนอุตรดิตถ์
ด้วยวันที่ 7 กรกฎาคม ของทุกปี ชาวญี่ปุ่นถือว่าเป็นวันฉลองดวงดาวหรือที่เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่น ว่า “วันทานาบาตะ” ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นและเป็นประเพณีที่ดีงามควรค่าแก่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดที่จะให้นักเรียนแผนการเรียนภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากการศึกษาในห้องเรียน ซึ่งมีการบูรณาการกับวิชาภาษาญี่ปุ่น เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น สามารถนำความรู้ด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่นถ่ายทอดสู่ผู้อื่นได้ และยังเป็นการให้นักเรียนทำงานเป็นหมู่คณะและเสริมสร้างความสามัคคีของนักเรียนที่ทำกิจกรรม

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *