กำหนดการสอบเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

นักเรียนที่ลงชื่อสมัครสอบเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2562
ให้มาดำเนินการสอบในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 
เวลา 15:00-16:30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์

หลักเกณฑ์การแข่งขัน
#รอบที่1รอบคัดเลือกเพชร
=>ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีคะแนนสอบสูงสุด 3 อันดับแรกของแต่ละสาขาวิชา จึงจะมีสิทธิ์ไปสอบแข่งขัน รอบที่2รอบเจียระไนเพชร ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในภาคเช้า

#รอบที่2รอบเจียระไนเพชร
นักเรียนจากรอบที่ 1 ทุกทีมเข้าแข่งขันทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ (ใช้ดินสอตั้งแต่ 2B ขึ้นไป) ณ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ในภาคเช้า โดยคณะกรรมการคัดเลือกจะจัดลําดับคะแนนสูงสุดและรองลงมาตามลําดับ ระดับชั้นละ 100 ทีม
– ทีมลําดับที่ 1 – 10 จะได้รับคัดเลือกให้เข้าแข่งขันรอบเพชรยอดมงกุฎ(รอบที่ 3)
– ทีมลําดับที่ 11 – 50 จะได้รับรางวัลชมเชยเป็นทุนการศึกษา 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร
– ทีมลําดับที่ 51 – 100 จะได้รับรางวัลผ่านเกณฑ์ ได้รับเกียรติบัตร

#รอบที่3รอบเพชรยอดมงกุฎ 
นักเรียนที่เข้ารอบเพชรยอดมงกุฎ ทําแบบทดสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ตามที่คณะกรรมการกําหนด

รางวัลทุนการศึกษาแต่ละช่วงชั้น ดังนี้
– รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง(ทองคําแท้) จํานวน 1 รางวัลทุนการศึกษาทีมละ 12,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญทอง(ทองคําแท้)และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษาทีมละ 9,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญเงิน
และเกียรติบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองแดง จํานวน 1 รางวัล ทุนการศึกษาทีมละ 6,000 บาท พร้อมโล่ เหรียญทองแดงและเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฎ จํานวน 7 รางวัล ทุนการศึกษาทีมละ 3,000 บาท พร้อมเหรียญ ชมเชยเพชรยอดมงกุฎและเกียรติบัตร
– รางวัลชมเชย (ลําดับที่ 11 – 50)จํานวน 40 รางวัล ทุนการศึกษาทีมละ 1,500 บาทพร้อมเหรียญ ชมเชยและเกียรติบัตร
– รางวัลผ่านเกณฑ์ (ลําดับที่ 51 – 100) จํานวน 50 รางวัล ได้รับเกียรติบัตร
– ผู้ปกครอง นักเรียนที่ได้คะแนนลําดับที่ 1 – 10 จะได้รับเกียรติบัตร
– สถานศึกษาที่นักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง , รางวัลรองชนะเลิศเหรียญเงิน , รางวัลรอง
ชนะเลิศเหรียญทองแดงได้รับโล่

หมายเหตุ 
– นักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าแข่งขันจะได้รับเหรียญที่ระลึกและเกียรติบัตรทุกคน
– ครูผู้ควบคุมจะได้รับเกียรติบัตร

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *