คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดโปรแกรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ จัดโปรแกรมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงค์โปร์

ขอเชิญชวนนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมทัศนศึกษา ณ ประเทศสิงคโปร์
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน 
ค่าใช้จ่าย : 22,000 บาท

สนใจติดต่อลงชื่อสมัคร : ครูธัญญารัตน์, ครูวันเพ็ญ ห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ หรือห้อง IEP

ใส่ความเห็น

Top