คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 16

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 16

14 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ครั้งที่ 16 ณ ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้เข้าร่วมแข่งขันคือ นายกฤรกุล ธนภัทรธุวานนท์ และนายมาวิน พิจารณา
ครูผู้ควบคุม นายวัชรศักดิ์ แย้งจันทร์ และนางสาวสาริสา อินจ่าย

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top