คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อการประเมินและติดตามสถานศึกษาเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อการประเมินและติดตามสถานศึกษาเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 เพื่อการประเมินและติดตามสถานศึกษาเชิงประจักษ์ เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

ใส่ความเห็น

Top