ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้ รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ คนเก่งของเรา

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ เกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียน ดังต่อไปนี้
รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. เด็กชายกษิดิ์เดช คําเพ็ง
2. เด็กชายกัปตัน พึ่งเป็นสุข
3. เด็กชายชัยชนะ จังติยานนท์
4. เด็กชายภาณุวิชญ์ ธรรมลังกา
5. เด็กชายภาสกร วงษ์เวียงจันทร์
6. เด็กชายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว
7. เด็กหญิงกัญญาณัฐ ศรีพลากิจ
8. เด็กหญิงธัญชนก สารเจริญ

รายชื่อนักเรียนที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561
 โรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบโล่เชิดชูเกียรติพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ มอบทุนการศึกษา 1,000 บาท
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท
1. นายกวิน โกฏแสง
2. นายภัคภูมิ ปิติพรณรงค์
3. นายปิยะเทพ วงษ์พานิช

รายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2561) ที่เข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ปีการศึกษา 2562) ในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ โรงเรียนอุตรดิตถ์
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ มอบทุนการศึกษา 10,000 บาท
1. นางสาวจิณณพัต เลิศวรวิทย์
2. นาายกษิดิ์เดช คําเพ็ง
3. นายชัยชนะ จังติยานนท์
4. นายศุภธนากร ชมบ้านแพ้ว
5. นางสาวธนพร ทับผดุง
6. นายสุวิจักษณ์ หงษ์ห้า
7. นางสาวกัญญาณัฐ ศรีพลากิจ
8. นายสุกฤษฎ ปราบสมรชัย
9. นายธวิวรรต สอนเณร

รายชื่อนักเรียนที่ได้เข้าร่วม โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนา มาตรฐานวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ (สอวน.) ค่าย 2 ปีการศึกษา 2561
 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ มอบทุนการศึกษา 2,000 บาท
1. นายกันณวัฒน์ จันรุน
2. นายโชคชัย ชูพาณิชสกุล
3. นายสรเชษฐ์ มีปา
4. นายบวรทัต เกิดส่ง
5. นายธนัท สารเจริญ
6. นายสิรภพ โพธิ์งาม
7. นางสาวปัญญภัทร กำจาย

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ และเครือข่ายประชาสัมพันธ์

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *