นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ อบรม/สัมนา

วันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ พานักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 และ 1/2 เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 10 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 4 โรงเรียน ดังนี้ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี โรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ และโรงเรียนอุตรดิตถ์ ซึ่งกิจกรรมภายในค่ายเป็นรูปแบบการบรรยายพิเศษและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์สู่โลกความจริง เครื่องกล คาน กิจกรมดูดาว การจำแนกสารและกรดเบสเบื้องต้น โครงสร้างของพืช สัณฐานวิทยาของดอกและผล An Hour of Code เขียนโปรแกรมได้ภายในหนึ่งชั่วโมง Computational Thinking คิดส์คิดเชิงคำนวณ และ Arducation Bot ควบคุมหุ่นยนต์ผ่าน iPad โดยมีผู้ควบคุมดูแลในครั้งนี้คือ นางสาวนวรัตน์เกตุศรี นางดวงฤทัย ปันนาวิน และนายธรรมรัตน์ ฤทธิเกริกไกร

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *