คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ เพชรยอดมงกุฎประจำปีการศึกษา2562

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ เพชรยอดมงกุฎประจำปีการศึกษา2562

ขอเชิญชวนนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายสมัครสอบ #เพชรยอดมงกุฎประจำปีการศึกษา2562 นักเรียนสนใจรายวิชาใด ให้นักเรียนลงชื่อได้ณ ห้องพักครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ห้อง 234) มีวิชาที่เปิดสอบดังต่อไปนี้
1) วิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
2) วิชาฟิสิกส์
3) วิชาเคมี
4) วิชาชีววิทยา

#หมดเขตรับสมัคร วันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562

ใส่ความเห็น

Top