คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยนายพงศ์นิมิตร แก้วแดง ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง กล่าวเปิดการประชุม ในการนี้ ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยกรโรงเรียนอุตรดิตถ์ และนายกิตติศักดิ์ สินธุวงศานนท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ กล่าวชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของโรงเรียน โดยมีตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครองของละระดับชั้นเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคาร 3 โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top