โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD ) และการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC )”

อบรม/สัมนา

วันที่ 10-11 ดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีเปิด การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD ) และการขับเคลื่อนการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community: PLC )” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรสามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาก้าวทันการเปลี่ยนแปลง พร้อมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรอย่างเป็นระบบและรูปธรรม และเพื่อนำกระบวนการ PLC มาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีประสิทธิภาพเกิดการร่วมมือรวมพลังของทุกฝ่ายในการพัฒนาการเรียนการสอนสู่คุณภาพของผู้เรียนต่อไป ในการนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.หยกแก้ว กมลเดช คณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และนายสุริยา จันทิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าทองพิทยาคม โดยมีคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์เข้าร่วม ณ หอประชุมน้ำเงินชมพู โรงเรียนอตุรดิตถ์
ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์
คลิกที่นี่เพื่อชมภาพกิจกรรม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *