คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ค่ายการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) : “Strong English Skills Start Today!”

ค่ายการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษของนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) : “Strong English Skills Start Today!”

วันที่ 1 มิถุนายน 2562 ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ IEP กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้จัดจัดค่ายการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ “Strong English Skills Start Today!” ให้กับนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ INTENSIVE ENGLISH PROGRAM (IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที1/3 และชั้นมัธยมศึกษาปีทีา 4/3โดยผู้อำนวยการโรงเรียน ดร.บัญชร จันทร์ดา ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดในการจัดค่ายครั้งนี้ และได้รับการสนับสนุนวิทยากรครูชาวต่างชาติและทีมงานในการจัดกิจกรรมจาก Mediakids Academy พร้อมทั้งทีมงานฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ คณะครู และ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอุตรดิตถ์

ใส่ความเห็น

Top