คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์ > ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโรงเรียนอุตรดิตถ์

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ศิษย์เก่าโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2525 โปรแกรมวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ห้อง 5.63 คณะครู ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนอุตรดิตถ์ (เทคโนโลยีข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ : Internet for Application for Smartphone) โดยการนำของ พล.โท.นักรบ บุญบัวทอง และดร.บัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษกโรงเรียนอุตรดิตถ์

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอุตรดิตถ์

 

 

 

 

ใส่ความเห็น

Top