วีดีทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรม/ข่าวประชาสัมพันธ์

📣ได้เวลาตามหาช้างเผือกเชือกใหม่ของกองทัพอากาศแล้ว “คุณพร้อมหรือยัง”💪

กำหนดรับสมัครนักเรียนโครงการช้างเผือก ประจำปี 2563 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2562 🎯รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น!!!🎯 👇👇👇👇👇👇 รายละเอียดเพิ่มเติมติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.nkrafa.rtaf.mi.th หรือเฟซบุ๊กโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช  

“น้ำเงิน-ชมพูเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562

พบกันมหกรรมการแข่งขันกีฬาคณะสีโรงเรียนอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 5-6 กันยายน 2562 ขอเชิญทุกท่านร่วมชม ร่วมเชียร์ให้กำลังใจบุตรหลานของท่าน ผ่านทางการถ่ายทอดสดบรรยากาศการแข่งขันตลอดการแข่งขันโดยทีมงานโสตทัศนูปกรณ์โรงเรียนอุตรดิตถ์ (เพิ่มเติม…)

ถ่ายทอดสดกีฬาสี น้ำเงิน-ชมพูเกม

บรรยากาศวันแรกของการแข่งขัน “น้ำเงิน-ชมพูเกมส์” Blue Pink Sports Day 2019

ประชาสัมพันธ์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน

🎯ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 เข้าร่วมทดสอบโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) ประจำปี 2562

การแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนอุตรดิตถ์

📣⚽🏀 บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสี ⚽🏀🎉

โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นสนามสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562

“ร้อยความรักถักทอใจ สานสายใยมุทิตา”

ตารางสอบโครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา (สอวน.) ประจำปีการศึกษา 2562

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1-2562

“บันทึกความทรงจำ” อ.ต.106 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนอุตรดิตถ์ถ่ายภาพร่วมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562

งานพยาบาล งาน อย.น้อย ฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนอุตรดิตถ์ รับการออกเยี่ยมติดตามโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฟันดี

อบรม/สัมนา

คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ฯ เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562 คณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (เพิ่มเติม…)

“โครงการอบรมผู้นำนักเรียน ส่งเสริมประชาธิปไตย”

กิจกรรม English Fun Day Trip

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมสอนเสริมด้านภาษาอังกฤษ Gifted English แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ห้องเรียนพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอุตรดิตถ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโต้สาระวาทีภาษาอังกฤษ ระดับภาคเหนือ

โครงการ TruePlookpanya School Tour Upskill O-Net ม.3 และม.6

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 1-2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academyจัดกิจกรรม English Camp

คนเก่งของเรา

พิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัลต่างๆ

วันที่ 11 กันยายน 2562 นายวีระพนธ์ คำดี เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่ได้รับรางวัลต่างๆดังนี้📣รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี (เพิ่มเติม…)

🎉นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562🎉

วันที่ 31สิงหาคม 2562 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ พานักเรียนเข้าร่วมการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ปีการศึกษา 2562 (เพิ่มเติม…)

พิธีมอบเกียรติบัตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

พิธีมอบเกียรติบัตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

📣 นายกันณวัฒน์ จันรุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี📢

พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ดร.บัญชร จันทร์ดา ผอ.รร.อต. มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียนและบำเพ็ญคุณประโยชน์แก่โรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

วีดีทัศน์

ถ่ายทอดสดกีฬาสี น้ำเงิน-ชมพูเกม

📣 นายกันณวัฒน์ จันรุน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนอุตรดิตถ์ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี📢

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกับ MediaKids Academy จัดกิจกรรม English Camp แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง

โรงเรียนอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2562

การประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น ตามแนวคิดโครงการโรงเรียนสุจริต ปีการศึกษา 2562

Top