อาคารเรียนและอาคารประกอบ   อาคารเรียน จำนวน 6 หลัง  หอประชุมโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง   โรงฝึกงาน จำนวน 2 หลัง    อาคารพยาบาล จำนวน 1 หลัง   อาคารปฏิบัติธรรม จำนวน 1 หลัง   อาคารสามาคมนักเรียนเก่า จำนวน 1 หลัง   บ้านพักครู จำนวน 2 หลัง    ห้องน้ำ ห้องส้วม จำนวน 7 หลัง

1. อาคารเรียน 1 12. อาคารสมาคมศิษย์เก่า
2. อาคารเรียน 2 13. บ้านพักผู้อำนวยการ
3. อาคารเรียน 315. ห้องน้ำนักเรียน
4. อาคารเรียน 416. ป้อมยาม
5. อาคารเรียน 5 17. สนามบาสเก็ตบอล
6. โรงฝึกงาน 1 และห้องเรียน E-Classroom for tablet18. สนามตะกร้อ/สนามแบดมินตัน
7. โรงฝึกงาน 219. มณฑปหลวงพ่อเพชร
8. หอประชุมน้ำเงินชมพูและโรงอาหาร20. ศาลพระพรหม
9. อาคาร 921. ศาลาพีระมิด
10. เรือนพยาบาลและเรือนเวชบุตร22. สนามฟุตบอล
11. ศาลาธรรม (บรรหารมณีรัตน์)23. บ้านพักพนักงานบริการ

 

Message us