โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 83 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แปลง แปลงที่ 1 ที่ตั้งอาคารเรียน : ที่ดินราชพัสดุ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เนื้อที่ : 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา หลักฐานที่ดินเลขที่ (โฉนด) 5165 ที่ราชพัสดุ เลขทะเบียน 1420 เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2484   แปลงที่ 2 ที่ดินฝึกปฏิบัติการวิชาเกษตรกรรมและค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่ ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล เนื้อที่ : 63 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ห่างจากแปลงที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร หลักฐานที่ดินเลขที่ 9790(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ) เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2525
Message us