พื้นที่โรงเรียน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ มีพื้นที่ทั้งสิ้น 83 ไร่ 1 งาน 96 ตารางวา
ตั้งอยู่บนพื้นที่ 2 แปลง

แปลงที่ 1
ที่ตั้งอาคารเรียน : ที่ดินราชพัสดุ เขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์
เนื้อที่ : 19 ไร่ 3 งาน 67 ตารางวา
หลักฐานที่ดินเลขที่ (โฉนด) 5165 ที่ราชพัสดุ
เลขทะเบียน 1420 เมื่อวันที่ : 17 พฤษภาคม 2484

 

แปลงที่ 2
ที่ดินฝึกปฏิบัติการวิชาเกษตรกรรมและค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอุตรดิตถ์
ตั้งอยู่ ณ ตำบลชัยจุมพล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ที่ดินสาธารณประโยชน์กระทรวงมหาดไทยมอบให้กรมสามัญศึกษา โรงเรียนอุตรดิตถ์ เป็นผู้ดูแล
เนื้อที่ : 63 ไร่ 2 งาน 29 ตารางวา ห่างจากแปลงที่ 1 ประมาณ 8 กิโลเมตร
หลักฐานที่ดินเลขที่ 9790(หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง )
เมื่อวันที่ : 10 มิถุนายน 2525