1. อาคาร 1  12. อาคารสมาคมศิษย์เก่า 
2. อาคาร 2  13. บ้านพักผู้อำนวยการ 
3. อาคาร 3  14. บ้านพักครู 
4. อาคาร 4  15. ห้องน้ำนักเรียน 
5. อาคาร 5  16. ป้อมยาม 
6. โรงฝึกงาน 1 และห้องเรียนแทปเล็ต  17. สนามมวย 
7. โรงฝึกงาน 2  18. มณฑปหลวงพ่อเพชร 
8. หอประชุมน้ำเงินชมพูและโรงอาหาร  19. ศาลพระพรหม 
9. หอประชุมพลศึกษา  20. ศาลาพีระมิด 
10. เรือนพยาบาลและเรือนเวชบุตร  21. สนามฟุตบอล 
11. ศาลาธรรม (บรรหารมณีรัตน์) 22. บ้านพักพนักงานบริการ

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5504 9665 โทรสาร 055 504 9605

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

Message us