1. อาคาร 1 12. อาคารสมาคมศิษย์เก่า 
2. อาคาร 2 13. บ้านพักผู้อำนวยการ 
3. อาคาร 3 14. บ้านพักครู 
4. อาคาร 4 15. ห้องน้ำนักเรียน 
5. อาคาร 5 16. ป้อมยาม 
6. โรงฝึกงาน 1 และห้องเรียนแทปเล็ต 17. สนามบาสเก็ตบอล
7. โรงฝึกงาน 2 18. สนามตะกร้อ/สนามแบดมินตัน
8. หอประชุมน้ำเงินชมพูและโรงอาหาร 19. มณฑปหลวงพ่อเพชร
9. อาคาร 9  20. ศาลพระพรหม
10. เรือนพยาบาลและเรือนเวชบุตร 21. ศาลาพีระมิด 
11. ศาลาธรรม (บรรหารมณีรัตน์)22. สนามฟุตบอล
 23. บ้านพักพนักงานบริการ
  

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5504 9665
โทรสาร 055 504 9605

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Message us