คุณอยู่ที่นี่
หน้าหลัก > ที่ตั้งโรงเรียน

โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

โทรศัพท์ 0 5541 1104
โทรสาร 0 5541 4074

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

Top