ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอุตรดิตถ์
เป็นรูปมณฑปพระแท่นศิลาอาสน์ ลอยเหนือก้อนเมฆสีขาว
ยอดมณฑปมีรัศมี 15 แฉก
มีแถบประดับประกอบอยู่ด้านล่าง จารึกชื่อ “โรงเรียนอุตรดิตถ์”

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนมาตรฐานสากลของโรงเรียนอุตรดิตถ์
“WORLD CLASS STANDARD” พร้อมกับข้อความ UTTARADIT SCHOOL

สีและรหัสสี

Color Name: Catalina Blue Color Name: Blush
HEX Code: #00247D HEX Code: #DE5C8E
HEX8 Code: #FF00247D HEX8 Code: #DE5C8E
RGB Code: (0, 36, 125) RGB Code: (222, 92, 142)
CMYK Code: 1, 0.712, 0, 0.509 CMYK Code: 0, 0.585, 0.360, 0.129

 

 

 

 

 

Message us