ติดต่อ - สอบถาม

โทรศัพท์ 0 5504 9665 ต่อ 140 โทรสาร 0 5504 9605

สายด่วนสมัครเรียนออนไลน์

083-085-5413

Helpdesk & IT Support
E-mail academic@utd.ac.th


โรงเรียนอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 15 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

FACEBOOK โรงเรียนอุตรดิตถ์